Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogard zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcprbialogard.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogard

ul. Plac Wolności 1

78-200 Białogard

tel. 94 312 8888

e-mail: pcprbialogard@poczta.fm

EPUAP: /pcpr_brd/SkrytkaESP

 

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.05.2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część materiałów umieszczonych na stronie internetowej opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (m.in. filmy).

 

Oświadczenie sporządzono dnia 26.02.2021 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie www.pcprbialogard.pl są następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych, wyróżnienie odnośników, na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności:

Zbigniew Raczewski (e-mail: raczewski.zbigniew@powiat-bialogard.pl; tel. 94 312 0951).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowa/skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Projekt