Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Aktualności

 

 

Ogłoszenie o naborze do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w   ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w   rodzinie.

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu białogardzkiego, w szczególności do:
         
1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
         
Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.
Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości    pogranicznej, gdyż ich udział w   programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza    w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, ul. Plac Wolności 1, 78- 200 Białogard, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:00 do 15:00, kontakt telefoniczny: 94 312 88 88.

Rozpoczęcie programu planuje się na 15.09.2020r. do 01.12.2020r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (1 raz w tygodniu po 5 godzin) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

  

 

ProOpieka - harmonogram wsparcia

 

 

 

 


 

Ogłoszenie o naborze do  projektu „ ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze”


Powiat Białogardzki  informuje, że w partnerstwie z Urzędem Miasta Białogard, Gminą Białogard  oraz Stowarzyszeniem Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie  realizuje projekt pn. „ ProOpieka- kompleksowe usługi opiekuńcze”, w ramach naboru RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19

Celem głównym programu jest  rozwój oraz wzrost dostępności usług społecznych, w tym wytchnieniowych, opiekuńczych  oraz zwiększających samodzielność wśród mieszkańców powiatu białogardzkiego.

Program kierowany jest do osób niesamodzielnych , zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym oraz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
 Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w siedzibie:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, ul. Plac Wolności 1, 78-200 Białogard,   w godz. pracy PCPR 700-1500 kontakt  telefoniczny  (94) 312 88 88, e-mail: pcprbialogard@poczta.fm
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, ul. Krótka 1, 78-200 Białogard,  w godz. pracy MOPS 700- 1500 kontakt telefoniczny 723 221 639, e-mail: mops@bialogard.info
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, ul. Wileńska 8,78-200 Białogard,  w godz. pracy GOPS 7 00 -15 00  kontakt telefoniczny ( 94) 311 01 95,e-mail: gopsb@zeto.koszalin.pl
- Stowarzyszenia Pomocy Przytulisko w Białogardzie, ul. Kisielice Duże 30,78-200 Białogard,

  w godz. pracy 700-1400 kontakt telefoniczny  (94) 311 03 50, e- mail : cisbialogard@gazeta.pl

 

 

Ogłoszenie o naborze do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu białogardzkiego, w szczególności do:
    
1)    osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,  odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
2)    osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
3)    osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
    
Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.
Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza  w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, ul. Plac Wolności 1, 78- 200 Białogard, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:00 do 15:00, kontakt telefoniczny: 94 312 88 88.

Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości 7-15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na 25.09.2018r. do 31.12.2018r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych  (1 raz w tygodniu po 5 godzin) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny

Projekt